Chúc mừng quý vị đã đăng ký thành công.
Để đơn đăng ký xét tuyển được ghi nhận, Quý PH vui lòng hoàn thiện:
1. Thông tin học bạ
Quý phụ huynh bổ sung ảnh chụp/photo bảng điểm điện tử/học bạ bằng cách gửi email với tiêu đề
[Học bạ] - [Họ tên học sinh] - [Ngày tháng năm sinh] tới địa chỉ email thpt@fpt.edu.vn.
2. Lệ phí xét tuyển
Quý phụ huynh hoàn thiện lệ phí xét tuyển 200.000 bằng cách chuyển khoản trực tiếp:
- Chủ tài khoản : Trường THPT FPT
- Số tài khoản: 68666666001
- Ngân hàng TMCP Tien Phong (TP Bank), Chi nhánh sở giao dịch Hà Nội
- Nội dung chuyển khoản: Ten hoc sinh - SDT nguoi chuyen tien - Le phi xet tuyen nam hoc 2020.
THANK YOU on speech bubble price labels