Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Giáo viên Sinh học

04/12/2014

thpt_fpt_nguyenthiquynhtrang

Chức danh: Giáo viên Sinh học

Email: TrangNTQ2@fpt.edu.vn

Trình độ học vấn: Cử nhân đại học, chuyên ngành Sư phạm Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Kinh nghiệm công tác:

  • Từ tháng 4/2014 đến tháng 8/2014: Nhân viên Công ty TNHH và phân phối sản phẩm cao cấp LPD
  • Từ tháng 8/2014 đến nay: Giáo viên Sinh học, Trường THPT FPT
Câu nói yêu thích: Nói với tôi, tôi sẽ quên. Chỉ cho tôi, tôi có thể nhớ. Hãy làm cho tôi xem và tôi sẽ hiểu.

Tin cùng chuyên mục