Phiếu đăng ký xét tuyển học bạ

Phụ huynh, học sinh hoàn thiện phiếu đăng ký xét học bạ để hoàn tất quá trình ứng tuyển vào THPT FPT

 • Thông tin học sinh

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Điểm học bạ

 • Lưu ý: Nhập điểm dưới dạng số thập phân là dấu chấm ví dụ 8.0

 • Học kỳ I lớp 9
 • Học kỳ II lớp 9
 • Học kỳ II lớp 8
 • ( Nếu điểm là số thập phân, sử dụng dấu chấm. )
 • Thông tin trường học

 • Thông tin phụ huynh

 • Người liên hệ chính

 • Người liên hệ phụ

 • Kết quả tuyển sinh chỉ được công nhận khi thí sinh có xếp loại hạnh kiểm tất cả các kỳ THCS đạt từ loại Khá trở lên.