TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT - "KHÁT VỌNG ĐỔI THAY"

Tổ chức giáo dục FPT được thành lập năm 1999, là 1 trong 7 đơn vị thành viên, nắm giữ 1 trong 4 mảng hoạt động cốt lõi của tập đoàn FPT.

Qua 20 năm hình thành – xây dựng – phát triển, Tổ chức giáo dục FPT đã trở thành hệ thống giáo dục lớn của Việt Nam, gồm các hệ giáo dục đào tạo: Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, Cao đẳng, Đại học, sau Đại học, đào tạo nghề, đào tạo dành cho khối doanh nghiệp… và các dự án ươm tạo.

Hiện tại, Tổ chức giáo dục FPT đã đạt quy mô:

Học sinh, sinh viên theo học tại các hệ
Trung tâm trao đổi - phát triển sinh viên quốc tế
Cơ sở
Tỉnh thành tại VN
Đối tác quốc tế
Quốc gia

Với định hướng iGSM – [Industry Relevant – Global – Smart Education – Mega], tầm nhìn của FPT Education là trở thành một hệ thống giáo dục mang tính quốc tế, đáp ứng các nhu cầu của xã hội và dựa trên các công nghệ đào tạo tiên tiến nhất.

Industry Relevant

Global

Smart Education

Mega

Các đơn vị thành viên

vnmt