Hoà Lạc ơi có ấm?

27/10/2018

Những ngày đầu đông, trời trở lạnh ấy vậy mà nơi trường xa  không biết con có biết chăm sóc mình hay không. Những bà mẹ FPT, có con học xa nhà, chắc đầu chung tâm sự này.

Trời Hà Nội đang mưa
Hòa Lạc ơi có ấm?
Ngày hôm nay lạnh lắm
Mặc nhiều áo nghe con

Ngày mai trời lạnh hơn
Nơi đồng không càng gió
Mưa thêm hiu hắt nhớ
Gió đổi mùa – Đông sang

Con chớ có lang thang
Bày đặt làm người nhớn
Chẳng mặc áo quàng khăn
Co người trong áo mỏng
Cuốc gọi con hằng đêm

Rồi lại thuốc lại thang
Lại xa trường xa bạn
Kiến thức đành lỡ làng
Nhanh mà sao thành chậm

Con nhớ nghe mẹ dặn
Ăn nóng ngủ trong chăn
Chân nhớ phải đi tất
Ngực giũ ấm không ho

…Trái tim mẹ không to
Nhưng hình con mẹ giữ
Hòa Lạc ơi mẹ nhớ
Thứ sáu về nghe con…

Mẹ Phạm Hương

Tin cùng chuyên mục