Giao lưu âm nhạc

Thời gian

10:00 - 15/11/2019

Địa điểm

Hội trường A