Đêm nhạc gây quỹ Blue

Thời gian

14:00 - 15/11/2019

Địa điểm

Discovery Cafe & Tea