THPT_FPT_POSTER_KY_YEU_12A5

12A5 – Những củ tỏi rắn rỏi của trường F

“Lớp là Nhà. Lớp là nơi để sẻ chia. Ở lớp, chúng ta đều không có những bí mật, không giấu diếm nhau bất cứ điều gì. Lớp là nơi chúng ta mở lòng để hiểu nhau hơn, để trở thành Gia Đình” Đó là chia sẻ của Nguyễn Chí Thành về tập thể lớp…

  • ĐĂNG KÝ NGAY