THPT_FPT_chuyen_truong_2018

Thông báo kỳ thi chuyển trường vào lớp 10, 11 ngày 9/12/2018

Hội đồng tuyển sinh Trường trung học phổ thông FPT thông báo về kỳ thi ngày 9/12/2018 – Kỳ thi chuyển vào lớp 10, 11, trường THPT FPT, năm học 2018 – 2019 như sau: Điều 1: Đối tượng tuyển sinh Đối tượng được xem xét chuyển trường vào lớp 10 và lớp 11 của Trường…

  • ĐĂNG KÝ NGAY