THPT_FPT_cam_hung

Nhà sáng chế James Price truyền cảm hứng sáng tạo cho học sinh, sinh viên FPT

Inspiration show là một series các buổi talk show từ nhiều diễn giả nổi tiếng trên khắp thế giới. Số đầu tiên đã diễn ra vô cùng thành công vào chiều ngày 11/12/2018 với chủ đề chia sẻ: “Bài học từ quá khứ của anh em nhà Wright và nhà sáng chế James Price” đã…

  • ĐĂNG KÝ NGAY