THPT_FPT Chuan bi Halloween11

Các lớp học chuẩn bị thế nào cho sự kiện Halloween đầu tiên?

Sự kiện Halloween đầu tiên tại trường THPT FPT chỉ còn vài giờ nữa là diễn ra rồi. Không biết các bạn học sinh THPT FPT đã chuẩn bị đến đâu rồi nhỉ? Halloween là một truyền thống diễn ra vào ngày cuối tháng 10 của các nước phương Tây. Và năm nay, Halloween lần…

  • ĐĂNG KÝ NGAY