thpt-FPT-chuong-trinh-pht-trien-ca-nhan (4)

CÙNG FSCHOOLER K4 GIẢI MÃ PDP – CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

Sáng 5/8/2016 vừa qua, các bạn học sinh K4 đã được giới thiệu về Chương trình Phát triển cá nhân (PDP – Personal Development Program). Đặc biệt người giới thiệu không phải là các thầy, cô, cán bộ THPT FPT mà là các anh khóa trên – những bạn học sinh đã trải qua và…

  • ĐĂNG KÝ NGAY