thpt_fpt_hoc_sinh_trai_nghiem_cong_nghe_thuc_te_ao12

Học sinh THPT FPT hào hứng trải nghiệm công nghệ thực tế ảo

Trường THPT FPT lần đầu tiên giúp học sinh trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR – Virtual Reality) và thực tế tăng cường (AR – Augmented Reality) với mong muốn xây dựng thế hệ mới cho xã hội 4.0. Vừa qua, trường THPT FPT đã lần đầu tổ chức một buổi tập huấn…

  • ĐĂNG KÝ NGAY