Triet hoc trong giao duc cong dan21_8 (4)

“Cứu mẹ hay cứu vợ” và bài học triết học đầu tiên ở
Fschool

Theo chương trình mới của Bộ giáo dục và Đào tạo, môn Giáo dục công dân sẽ có những kiến thức nền tảng đầu tiên về Triết học, nhưng làm thế nào để môn học vốn khó khăn ngay cả với những người lớn này trở nên hấp dẫn hơn với học sinh Fschool trở…

  • ĐĂNG KÝ NGAY