THPT_FPT_Du_hoc_Pham_duc_anh2

Phạm Đức Anh – Chàng trai nhận được tổng giá trị học bổng hơn 10,7 tỷ của 6 trường top Đại học Quốc gia Hoa Kỳ

Nói Đức Anh nhận được “cơn mưa” học bổng quả không sai, bởi trong thời gian ngắn chàng trai đến từ THPT FPT đã liên tục nhận được thư học bổng của 6 trường Đại học khác nhau, tất cả đều là những trường TOP của Đại học Quốc gia Hoa Kỳ.  Đức Anh thuộc…

  • ĐĂNG KÝ NGAY