THPT-FPT-hoc-truc-tuyen-dich-corona

THPT FPT đẩy mạnh học trực tuyến thời kỳ Corona bùng phát

Giao nhận bài tập trên hệ thống group lớp học online Facebook, Zalo…, kiểm tra đánh giá kết quả học tập qua phần mềm giáo dục trực tuyến: VioEdu; Shub; Microsoft Office 365 là những phương án THPT FPT áp dụng để giúp học sinh dù nghỉ học ở nhà, nhưng vẫn trang bị đầy…

6

Học sinh được đào tạo Kỹ năng làm việc nhóm

Đào tạo Kỹ năng làm việc nhóm là một trong những nội dung đầu tiên thuộc Chương trình đào tạo kỹ năng mềm được đưa vào giảng dạy tại Trường THPT FPT. Khóa học diễn ra trong 4 buổi, bắt đầu từ ngày 20/8. Mục tiêu của khóa học nhằm giúp học sinh hiểu khái…

  • ĐĂNG KÝ NGAY