thpt-fpt-chon-Fschool-1

40% phụ huynh chọn cho con học THPT FPT là để học lên ĐH FPT

Theo Dân trí – Có nhiều lý do khiến học sinh, phụ huynh chọn THPT FPT, trong đó, học tập tại môi trường nội trú cấp 3 này để phát triển kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tạo nền tảng học tiếp lên ĐH FPT là một trong số đó. Là học sinh khóa 2 THPT FPT,…

  • ĐĂNG KÝ NGAY