thpt-fpt-trien-lam-xa-hoi-11

Triển lãm các môn Xã hội: Biến lý thuyết khô khan thành dự án độc đáo

Lịch sử hay Địa lý đâu chỉ có những trang giấy hay con số khô khan. Nếu nhìn các môn học này bằng con mắt khác, bạn sẽ sáng tạo nên những sản phẩm, dự án đặc biệt và thú vị. Ngày 23/5, triển lãm các môn Xã hội mang tên gọi “Vietnam: Into the…

  • ĐĂNG KÝ NGAY