thpt fpt _ dự án địa lý (4)

FSchooler hóa Sơn Tinh, Thủy Tinh, gọi gió hô mưa trong dự án Địa lý

 “Làm mô hình và thí nghiệm có liên quan đến các hiện tượng tự nhiên trong chương trình học kì 1 Địa lý lớp 10, mỗi sản phẩm phải có ít nhất một chuyển động.” – là đề tài dự án địa lý dành cho học sinh khối 10 của FSchool. Với mong muốn các…

  • ĐĂNG KÝ NGAY