thpt fpt _ dự án địa lý (4)

FSchooler hóa Sơn Tinh, Thủy Tinh, gọi gió hô mưa trong dự án Địa lý

 “Làm mô hình và thí nghiệm có liên quan đến các hiện tượng tự nhiên trong chương trình học kì 1 Địa lý lớp 10, mỗi sản phẩm phải có ít nhất một chuyển động.” – là đề tài dự án địa lý dành cho học sinh khối 10 của FSchool. Với mong muốn các…

lop Project 21_8 (1)

Dạy học sinh FSchool làm dự án

Môn học Project – Dự án được đưa vào chương trình học chính khóa cho học sinh THPT FPT như một trong những môn học chuyên biệt trong quá trình phát triển kỹ năng toàn diện. Môn học mới này thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh với sự độc đáo và mới…

  • ĐĂNG KÝ NGAY