THPT_FPT_Education Fair 6

FSchooler thêm tự tin “sải bước” tới trời Tây với ngày hội du học Education Fair

Du học không phải con đường tiếp nhận tri thức duy nhất, nhưng là cánh cửa rộng mở để học sinh đến với những nền giáo dục tiên tiến. Với tỷ lệ học sinh du học sau khi tốt nghiệp cấp 3 khá cao, FPT SChool đã tổ chức ngày hội du học 2019. Tại chương…

  • ĐĂNG KÝ NGAY