thpt-fpt-fschool-trong-toi-la4-rs

CUỘC THI “FSCHOOL TRONG TÔI LÀ…”

Các bạn lớp 12 chắc hẳn có nhiều nỗi niềm chưa tỏ sau 3 năm học tại trường, giờ là lúc giãi bày rồi đó. Các cậu lớp 10 sau năm học đầu có những ấn tượng gì về trường hãy chia sẻ ngay với cuộc thi “FSchool trong tôi là…” để nhận quà liền…

  • ĐĂNG KÝ NGAY