THPT_FPT_Co_so_vat_chat92

Thông báo kỳ thi chuyển trường vào lớp 11 năm học 2018 – 2019

Hội đồng tuyển sinh Trường trung học phổ thông FPT thông báo về kỳ thi ngày 20/7/2018 – Kỳ thi chuyển vào lớp 11, trường THPT FPT, năm học 2018- 2019 như sau: Điều 1: Đối tượng tuyển sinh Đối tượng được xem xét chuyển trường vào lớp 11 của Trường Trung học Phổ thông…

  • ĐĂNG KÝ NGAY