THPT_FPT_Cong_Dan_So

FUNIX KHEN THƯỞNG HỌC SINH FPT HỌC TỐT CÔNG DÂN SỐ

Tổng kết kết quả sau gần 1 tháng học tập, đồng thời tôn vinh và khen thưởng các thành viên tích cực là một trong các nội dung trọng tâm của buổi xDay đầu tiên FUNiX dành cho gần 300 học sinh Trường THPT FPT, diễn ra chiều mai (15/9) tại tòa nhà Beta, Hòa…

THPT-FPT-Cong-Dan-So

HỌC SINH FPT NHANH CHÓNG LÀM QUEN VỚI HỌC ONLINE

Chỉ chưa đầy một ngày làm quen với hệ thống học tập online của Đại học Trực tuyến FUNiX, học sinh Trường THPT FPT đã nắm bắt nhanh chóng phương pháp học tập này khi hoàn thành xong bài Assignment (bài tập thực hành lớn) và gửi về email của Phòng Đào tạo FUNiX. Sáng…

  • ĐĂNG KÝ NGAY