GiangPhap-THPT FPT (13)

FSCHOOLER RƠI NƯỚC MẮT KHI NGHE GIẢNG PHÁP VỀ ĐẠO HIẾU

Chiều ngày 25/8/2016 Sư thầy Thích Tịnh Quán, trụ trì chùa Đình Quán và Sư bà Thích Nữ Liên Hoa đã có buổi giảng pháp cho các bạn học sinh THPT FPT về nguồn gốc ngày Vu Lan Báo Hiếu và răn dạy về đạo làm con. Bài giảng pháp không chỉ đem đến những…

  • ĐĂNG KÝ NGAY