370732-PBLYO0-895 (1)

Chương trình tiếng Anh tại THPT FPT như thế nào?

Với mục tiêu đào tạo những công dân toàn cầu trong thời kỳ hội nhập, dạy và học ngoại ngữ luôn là ưu tiên hàng đầu tại trường THPT FPT. Ngoài chương trình tiếng Anh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh FSchool còn có cơ hội tham gia những…

  • ĐĂNG KÝ NGAY