THPT_FPT_Học sinh FPT đạt HCV sáng chế 7

Gặp gỡ Văn Chương – Đại diện FPT School giành HCV phát minh và sáng chế thế giới

Bạn có tin chất khí cũng có thể tái chế để bảo vệ Trái Đất? Bạn không nghe nhầm đâu, Trần Văn Chương – đại diện THPT FPT, thành viên 1 trong 8 đội Việt Nam giành được HCV Cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế thế giới 2019 (WICO) do Hàn Quốc tổ chức….

  • ĐĂNG KÝ NGAY