thpt-fpt-cohien2

HỌC SINH FSCHOOL TÌM HIỂU VỀ TÌNH DỤC AN TOÀN VÀ PHÒNG CHỐNG HIV

Vấn đề nhạy cảm này đã được các bạn học sinh FSchool tìm hiểu dưới sự định hướng của phòng Phát triển cá nhân (PDP) trường THPT FPT Các kiến thức xung quanh vấn đề tình dục an toàn và phòng chống HIV là điều cần được trang bị cho học sinh vị thành niên càng…

  • ĐĂNG KÝ NGAY