thpt-fpt-aroundtheword-10

Ngày hội Địa lý Around The World

Nằm trong khuôn khổ chương trình học theo dự án của bộ môn Địa lý, Festival Around The World đã trở thành một sân chơi bổ ích về nghệ thuật, văn hóa cho học sinh Trường THPT FPT.

  • ĐĂNG KÝ NGAY