THPT_FPT_CongDanSo

VTC1: FSCHOOL ĐI ĐẦU ĐÀO TẠO CÔNG DÂN SỐ TỪ BẬC THPT

Phóng sự ngắn về nội dung Công dân số nằm trong chương trình Hướng nghiệp trong thời đại số của trường THPT FPT đã được phát sóng trên VTC1 ngày 08/08 vừa qua. Theo đó FSchool được nhấn mạnh là trường học đầu tiên tại Việt Nam đưa Công dân số trở thành một phần quan trọng…

  • ĐĂNG KÝ NGAY