thpt-fpt-khac-hieu

Khắc Hiếu – đam mê nhiếp ảnh gắn liền với những chuyến đi của tuổi trẻ

Ngoài nắm giữ vị trí Tổng biên tập tờ báo Nhái bén của THPT FPT, Nguyễn Khắc Hiếu (Hiếu Bon), học sinh lớp 12A1 còn nổi bật trong mắt mọi người bởi khả năng Tiếng Anh cực đỉnh và đam mê nhiếp ảnh luôn rực cháy. Không những vậy, ở Hiếu luôn “tỏa” ra một…

  • ĐĂNG KÝ NGAY