thpt fpt _ kì thi (3)

FSchooler làm gì khi kì thi cận kề?

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi, các bạn học sinh FPT sẽ phải đối mặt với bài kiểm tra cuối học kỳ I. Thời gian không còn nhiều nữa, các bạn ấy có những cách gì để ôn tập và cầu may nhỉ? Những lớp phụ đạo ngoài giờ học Để đáp ứng…

  • ĐĂNG KÝ NGAY