thpt-fpt-prom-cheshire3

NHỮNG LÝ DO BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA “CHESHIRE” – PROM 2017

“Cheshire” sẽ là một đêm tiệc đậm sắc màu huyền ảo, nhiều hoạt động độc và chất đừng hỏi mang thương hiệu “Made in FSchool”… Vì thế nếu vắng mặt trong prom ngày 26/4/2017, bạn sẽ hối tiếc lắm đấy. Concept không phải loại vừa đâu Phan Lê Minh Khôi – lớp 12A1, Trưởng Ban…

  • ĐĂNG KÝ NGAY