THPT_FPT_ky_luc

7000 môn sinh FPT đồng diễn võ thuật xác lập kỷ lục Việt Nam

Ngày 18/11/2018, 7.000 học sinh và sinh viên cùng đồng diễn Vovinam, xác lập kỷ lục “Màn đồng diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam” tại đồng thời 4 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ. 7.000 sinh viên FPT mọi miền đồng diễn Vovinam lập kỷ lục Tổ…

  • ĐĂNG KÝ NGAY