THPT_FPT_Vovinam5

Thầy trò FSchool chia sẻ gì sau khi lập kỷ lục Việt Nam?

1 tháng vất vả luyện tập để cho chưa đầy 10 phút đồng diễn lập kỷ lục, thầy và trò FSchool đã có những kỷ niệm sâu sắc khi sống trong những tháng ngày hào khí Võ Việt. Chương trình “Hào khí võ việt – Mở lối tiên phong”, 7000 môn sinh FPT đồng diễn…

  • ĐĂNG KÝ NGAY