lop Project 21_8 (1)

Dạy học sinh FSchool làm dự án

Môn học Project – Dự án được đưa vào chương trình học chính khóa cho học sinh THPT FPT như một trong những môn học chuyên biệt trong quá trình phát triển kỹ năng toàn diện. Môn học mới này thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh với sự độc đáo và mới…

  • ĐĂNG KÝ NGAY