thpt_fpt_lop_truong_gioi_viec_nuoc_dam_viec_nha0

Chân dung các nữ lớp trưởng FPT School: Khi con gái vừa giỏi việc lớp, lại đảm việc Dom?

Lớp trưởng – nhiệm vụ cao cả không phải ai cũng làm được, khi phải dẫn dắt cả một tập thể đi lên thật đoàn kết và vững vàng. Ở FPT School, có những “bóng hồng” tự tin và bản lĩnh, ngày qua ngày đảm nhận, làm tròn trách nhiệm to lớn ấy. Hãy cùng…

  • ĐĂNG KÝ NGAY