THPT_FPT_lưu bút 4.0 8

Thời đại 4.0: Trường người ta làm hẳn lưu bút online đây này

Lưu bút là một “đặc sản” mỗi mùa thi. Theo thời gian, lưu bút cũng thay đổi, nhất là thời đại công nghệ ngày càng phổ biến thì lưu bút online là một phương thức thật tiện lợi. Luôn đi đầu trong việc ứng dụng CNTT vào học đường, các FSers không thể bỏ qua…

  • ĐĂNG KÝ NGAY