thpt-fpt-phong-chong-ma-tuy2

Ma túy học đường đa dạng và len lỏi sâu hơn bạn nghĩ, K5 đã học cách phòng chống như thế nào?

Chiều thứ Năm ngày 6/9, mười hai lớp từ A1 đến A12 của khối 10 đã cùng nhau tham gia hoạt động ngoại truyền thông tương tác phòng chống ma túy với chủ đề “Drug free, Trouble free” nhằm tăng thêm kiến thức và cách phòng tránh, đẩy lùi các chất kích thích độc hại…

  • ĐĂNG KÝ NGAY