22554914_1737302139647706_9147180085451030053_n

Thư gửi mẹ

Gửi đến mẹ người con luôn yêu và kính trọng! Thật ra khi viết bức thư này con cũng không biết mình nên viết về cái gì nữa không phải vì con không có gì để nói với mẹ mà chỉ là những điều mà mẹ làm cho con quá nhiều, quá lớn lao khiến…

22554914_1737302139647706_9147180085451030053_n

Thư gửi mẹ

  • ĐĂNG KÝ NGAY