thpt-fpt-me-trong-tam-tri-con-9

Người mẹ bình thường của tôi

Mẹ tôi là một người phụ nữ bình thường, mẹ không xinh cũng không giàu có về vật chất nhưng mẹ là người có trái tim ấm áp nhất và yêu thương tôi vô điều kiện. Có lẽ mẹ tôi không nói được những điều hoa văn, mĩ miều nhưng mẹ lại luôn thể hiện…

  • ĐĂNG KÝ NGAY