thpt-fpt-trien-lam-art-2

Ngày hội nghệ thuật – Điểm chạm của cảm xúc và đam mê

Ngày 23/5 vừa qua, FSchool đã tổ chức ngày hội tổng kết và trình bày những thành quả của lớp học nghệ thuật. Sau 1 năm học, những sở thích, tài năng đã được thử thách, rèn luyện và cho ra đời những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân giàu cảm xúc. Ngoài thời…

  • ĐĂNG KÝ NGAY