thpt-fpt-mua-thi

Mùa thi ở FSchool: Học sinh không chỉ biết mỗi ôn bài

Những ngày này toàn bộ FSchooler chính thức bước vào kỳ thi cuối học kỳ 1. Tuy đang phải “ngụp lặn” trong khoảng thời gian gấp rút ôn thi nhưng các bạn học sinh vẫn dư sức bày ra biết bao chiêu trò độc, lạ. Thi cuối kỳ à! Có hẳn trailer nhé Đầu tiên…

  • ĐĂNG KÝ NGAY