IMG_9037

Học sinh và phụ huynh lớp 10D cùng làm từ thiện

Với mong muốn khơi dậy lòng trắc ẩn, sự cảm thông, tấm lòng nhân hậu trong các con với những mảnh đời kém may mắn, hội phụ huynh lớp 10D quyết định thành lập nhóm từ thiện và xây dựng thư viện K2D-FS. Thành lập vào tháng 12/2014, nhóm từ thiện của lớp 10D hoạt…

  • ĐĂNG KÝ NGAY