THPT-FPT-2-4203-1562921480

Nam sinh K7 xây dựng tòa nhà Alpha ĐH FPT trên game Minecraft

Theo Chúng ta, chưa nhập học THPT FPT, nam sinh K7 đã gây ấn tượng khi xây dựng hoàn thiện mô hình tòa nhà Alpha của ĐH FPT trong game Minecraft.  Ai từng đến Đại học FPT sẽ không khỏi bất ngờ với kiến trúc của tòa nhà Alpha 7 tầng, tổng diện tích sử…

  • ĐĂNG KÝ NGAY