THPT FPT (6)

Xuất hiện hàng loạt MasterChef tại FSchool

Không chỉ được bổ sung các kiến thức văn hóa, ở FSchool các học sinh còn được trang bị đầy đủ các kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm… thậm chí thực hành nấu ăn. Công nghệ là một trong những môn học khai thác được rất nhiều sự sáng tạo…

  • ĐĂNG KÝ NGAY