THPT_FPT_Lễ_tựu_trường_lịch_sử_14

Lễ tựu trường có 1-0-2 trong lịch sử của FPT School

Phạm Hồng Thái FS3171 chia sẻ: “Lễ tựu trường ngắn nhất trong lịch sử 9 lễ khai giảng của em, lần đầu em thấy dù mưa tinh thần của các anh chị và các thầy cô lại vững vàng đến thế, lần đầu sau bao nhiêu năm bố mẹ chở che, em cùng các bạn…

  • ĐĂNG KÝ NGAY