IMG_1792

Teen FPT rộn ràng vớt bánh chưng đón năm mới

Thay vì “ngủ thêm tẹo” như mọi ngày thì từ sáng sớm nay (13/2), teen FPT đã dậy và rộn ràng vớt bánh chưng đón năm mới. Cả chiều qua hì hục với việc cắt cắt, gói gói và cả một đêm thức trông bánh, sáng nay là thời điểm được tất cả các bạn…

  • ĐĂNG KÝ NGAY