THPT-FPT-OpenDay-TrinhQuang (2)

“LƯƠNG CAO, NGHỀ HOT KHÔNG PHẢI LÀ TIÊU CHÍ CHỌN NGHỀ ĐẦU TIÊN”

Đó là một thông điệp trong nội dung hướng nghiệp mà 300 teen THCS Nguyễn Trường Tộ đã nhận được khi đến thăm FSchool vừa qua. Nằm trong khuôn khổ Open Day – chương trình thăm quan và tìm hiểu về  Fschool, kế tiếp chuyến thăm lần một ngày 8/10; ngày 15/10 gần 300 học…

  • ĐĂNG KÝ NGAY