THPT_FPT_phuong_phap_hoc_tap

Ở đâu học văn sáng tạo và thú vị như FSchool?

Biến hoá những chất liệu văn học dân gian một cách sáng tạo, hoà quện nội dung truyền thống với âm nhạc, điệu múa, kịch đậm chất hiện đại; thậm chí lồng ghép những trend, những vấn đề xã hội nổi cộm… các FSchooler đã biến Gala ngoại khoá Văn học dân gian trở thành…

  • ĐĂNG KÝ NGAY